جلسه اول۱۲ بهمن ۹۲ – معرفی طرح درس – آشنایی با مشخصات درس، سرفصل ها و اهداف درس و شیوه ارائه کنفرانس های دانشجویی –

جلسه دوم۱۹ بهمن ۹۲ – مدیریت دانش ۱ – آشنایی با مفهوم، پروژه ها رویکردهای مدیریت دانش، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت دانش و نقش افراد – دانلود

جلسه سوم۳ اسفند ۹۲ – مدیریت دانش ۲ – آشنایی با مفهوم، پروژه ها رویکردهای مدیریت دانش، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت دانش و نقش افراد – دانلود

جلسه چهارم۱۰ اسفند ۹۲ – مدیریت داده ۱ – آشنایی با انبارسازی، تحلیل، کاوش و مجسم سازی داده ها – دانلود

جلسه پنجم۱۶ فروردین ۹۳ – مدیریت داده ۲ – آشنایی با انبارسازی، تحلیل، کاوش و مجسم سازی داده ها – دانلود

جلسه ششم۲۳ فروردین ۹۳ – سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت ۱ – آشنایی با سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت و سیستم های خبره – دانلود

جلسه هفتم۶ اردیبهشت ۹۳ – سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت ۲ – آشنایی با سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت و سیستم های خبره – دانلود

جلسه هشتم۱۳ اردیبهشت ۹۳ – سیستم های سازمانی ۱ – آشنایی با زنجیرۀ تأمین، برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری – دانلود

جلسه نهم۲۷ اردیبهشت ۹۳ – سیستم های سازمانی ۲ – آشنایی با زنجیرۀ تأمین، برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری – دانلود

جلسه دهم۳ خرداد ۹۳ – سیستم های اطلاعات بین سازمانی و جهانی ۱ – آشنایی با سیستم های بین سازمانی، سیستم های اطلاعات جهانی و سازمان های مجازی – دانلود

جلسه یازدهم – ۳ خرداد ۹۳ – سیستم های اطلاعات بین سازمانی و جهانی ۲ – آشنایی با سیستم های بین سازمانی، سیستم های اطلاعات جهانی و سازمان های مجازی – دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *