پیشینه تحصیلات دانشگاهی

مقطع رشته تحصیلی گرایش دانشگاه ملاحظات دانشجوی دکتری (PhD) مدیریت مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله پایان نامه کارشناسی ارشد دوم مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد رتبه اول با معدل ۱۹٫۳۲ کارشناسی ارشد اول مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر

پیشینه پژوهشی

پیشینه پژوهشی (همکاری پژوهشی با شرکت ها، مراکز و گروه های پژوهشی) عنوان شرکت/مرکز/گروه زمان پژوهشگر در حوزه کوچینگ فردی و کسب و کار شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار آبان ۱۳۹۴ تاکنون پژوهشگر در حوزه بازاریابی، بیشتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس (دروس دانشگاهی) دانشگاه عنوان درس مقطع و رشته تحصیلی شروع پایان تعداد مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان سیستم های اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد گفتار درمانی ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ ۳ نیمسال روش های مطالعه و یادگیری کارشناسی علوم بیشتر

پیشینه مشاوره ای

پیشینه مشاوره ای (طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مشاوره مدیریت) عنوان موسسه / سازمان /شرکت / مرکز زمان استاد مشاور دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مهر ۱۳۹۲ تاکنون مشاوره و کوچینگ مدیریت و رهبری موسسه مطالعات بیشتر

پیشینه آموزشی

پیشینه آموزشی ( شرکت در دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی) موسسه/مرکز/دانشگاه دوره/کارگاه/سمینار زمان مدت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان روان شناسی رشد جوان شهریور ۱۳۹۴ ۸ ساعت روش های گزارش نویسی مشاوره شهریور ۱۳۹۴ ۴ ساعت اصول بیشتر

پیشینه مدیریتی و اجرایی

پیشینه مدیریتی و اجرایی (فعالیت های مدیریتی و اجرایی) موسسه / مرکز سمت زمان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مدیر دانشجویی و فرهنگی آبان ۱۳۹۲ تاکنون مدیر فناوری و پژوهش تیر ۱۳۹۲ تاکنون عضو شورای دانشکده، شورای آموزشی، شورای بیشتر

روش شناسی تحقیق در مدیریت رفتاری و منابع انسانی

اسلاید روش شناسی تحقیق که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس آمار حیاتی و روش تحقیق ارائه شده است. دانلود اسلاید

پیشینه مهندسی

پیشینه مهندسی (پروژه های طراحی، پیاده سازی و مدیریت سامانه ها و سایت های اینترنتی) موسسه / مرکز سمت زمان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان پرتال یکپارچه اطلاعات مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (پیام) ۱۳۹۲ سامانه مدیریت کتابخانه بیشتر

انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی

اسلاید «انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کارآفرینی و مهارت های شغلی ارائه شده است. دانلود اسلاید