اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟

اسلاید اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟ (counseling and psychology) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟

اسلاید چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟ (Goal setting and planing) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟

اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟ که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

فناوری اطلاعات سلامت ۱

اسلایدهای درس «فناوری اطلاعات سلامت ۱» که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ارائه شده است. سیستم های اطلاعات سلامت ۱ – دانلود سیستم های اطلاعات سلامت ۲ – بیشتر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-نیمسال دوم ۹۵-۹۴

اسلایدهای ۴ جلسه از درس «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» که در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. دانلود اسلاید کاربردهای مدیریت در دندانپزشکی دانلود اسلاید ارتباط موثر دانلود اسلاید تکنیک های خلاقیت و بیشتر

ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت اجرای استراتژی اقیانوس آبی از طریق خلق نوآوری ارزش مطالعه موردی: هتل های ۵ ستاره مشهد

حسین امین التجار / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فتانه یاراحمدی  / دکتری مدیریت بازرگانی. استادیار دانشگاه ملایر مرضیه فروتن / کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد مصطفی جهانگیر / کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بیشتر

انتشار کتاب رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی

برای تهیه کتاب می توانید به کتاب فروشی ها و سایت زیر مراجعه فرمایید: انتشارات فراانگیزش – مشهد، میدان سعدی، پاساژ مهتاب کتاب دانشگاهی رئوف – مشهد، خیابان دانشگاه، گلستان کتاب کتاب جهاد دانشگاهی – مشهد-میدان آزادی وب سایت magnabook.ir

خاستگاه های روش تحقیق نظریه داده بنیاد

بنا به نظر Suddaby (2006, p. 633)، نظریه پردازی داده بنیاد در واکنش به دو عامل اساسی بوجود آمد. نخست این که نظریه داده بنیاد را می توان طغیانی علیه تسلط ایدئولوژی کمی بر تحقیقات علوم اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ بیشتر