بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی انسانی و فناوری اطلاعات

Khorakian A, Jahangir Feyzabadi M, foroutan M, dehghan banadaki M. The impact of knowledge management on innovation through moderating organizational factors of human resources and technology in knowledge-based companies. JOM&DP. 2015; 28 (2) :75-107 خوراکیان علیرضا، جهانگیر مصطفی، فروتن مرضیه، بیشتر

بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

Jahangir, M., Khorakian, A., & Lagzian, M. (2016). The Impact of Work Engagement on the Innovative Behavior through the Mediating Role of Sharing Mistakes. Innovation Management Journal, 5(1), 29-52. جهانگیر, مصطفی, خوراکیان, علیرضا, و لگزیان, محمد. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر تعلق بیشتر

تیم سازی و کار تیمی

اسلاید تیم سازی و کار تیمی (Teamwork) که در ۱۰ و ۱۱ مرداد ۹۶ در پارک علم و فناوری خراسان ارائه شده است. شامل مباحث: تیم چیست؟ چرا باید به سمت کار تیمی برویم؟ چگونه تیمی اثربخش بسازیم؟ چه مسائل بیشتر

برگزاری کارگاه آموزشی تیم سازی و کار تیمی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی

کارگاه آموزشی مهارت های کار تیمی و تیم‌سازی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد‌ماه ۱۳۹۶ و روز شنبه ۱۱ مرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. سرفصل های مطرح شده در بیشتر

اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟

اسلاید اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟ (counseling and psychology) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟

اسلاید چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟ (Goal setting and planing) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟

اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟ که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید