دانشگاه کارآفرین؛ نیازی برای عبور از بحران اشتغال

لینک مقاله در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان (رصد) / مصطفی جهانگیر مقدمه هنوز نسل سوم دانشگاه ها در ایران به طور جدی مطرح نشده است، برای همین است که بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های بیشتر

شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‌ در پیچ‌ و خم‌ سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر

لینک مقاله در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان (رصد)/ مصطفی جهانگیر مقدمه شرکت های دانش بنیان برای رشد و توسعه نیاز به تامین مالی دارند، بدون تامین مالی کافی، این گونه کسب و کارها به موفقیت نخواهند رسید. به بیشتر

نقش صنایع فرهنگی در تولید ملی

صنایع فرهنگی گونه‌ای از صنعت است که به خلق ایده، تولید و توزیع محصولات و خدماتی می‏پردازد که ماهیت فرهنگی دارند و مخاطب آن‏ها جنبه ‏ها و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است. از آن‌جایی که تولید محصولات و خدمات فرهنگی بر خلاقیت، مهارت، دانش و استعداد تولیدکنندگان آن استوار است، صنایع فرهنگی را صنایع خلاق نیز می‌نامند.