بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون

مریم افشاری چمن آباد / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری زین العابدین رحمانی / استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ساری مصطفی جهانگیر / دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم بیشتر

دانشگاه کارآفرین؛ نیازی برای عبور از بحران اشتغال

لینک مقاله در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان (رصد) / مصطفی جهانگیر مقدمه هنوز نسل سوم دانشگاه ها در ایران به طور جدی مطرح نشده است، برای همین است که بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی

به گفته پیتر دراکر، بنیان سازمان های قرن بیست و یکم به تجهیزات، سرمایه و حتی فناوری نیست، ‏بلکه به دانش است.امروزه ملاک موفقیت سازمان ها، میزان دانش و توانایی کاربرد و استفاده از دانش است.

مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمان های فرهنگی (۱)

در این مقاله ضمن تعریفی از مدیریت فرهنگی، سازمان های فرهنگی و نیروهای فرهنگی، به بررسی حوزه فرایندی اول یعنی مدیریت پشتیبانی نیروهای فرهنگی پرداخته می شود.

مفاهیم نوین سواد در جامعه دانایی محور

با ورود به قرن بیست و یکم و ظهور جامعه دانایی محور، مفهوم سواد (Literacy ) تغییر پیدا کرده است. سواد، دیگر همان معنی سنتی توانایی خواندن و نوشتن را ندارد، بلکه مفهوم سواد در معنای جدید خود شامل سواد دیجیتالی، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‏ ای است.