شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‌ در پیچ‌ و خم‌ سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر

لینک مقاله در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان (رصد)/ مصطفی جهانگیر مقدمه شرکت های دانش بنیان برای رشد و توسعه نیاز به تامین مالی دارند، بدون تامین مالی کافی، این گونه کسب و کارها به موفقیت نخواهند رسید. به بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی

به گفته پیتر دراکر، بنیان سازمان های قرن بیست و یکم به تجهیزات، سرمایه و حتی فناوری نیست، ‏بلکه به دانش است.امروزه ملاک موفقیت سازمان ها، میزان دانش و توانایی کاربرد و استفاده از دانش است.

نقش صنایع فرهنگی در تولید ملی

صنایع فرهنگی گونه‌ای از صنعت است که به خلق ایده، تولید و توزیع محصولات و خدماتی می‏پردازد که ماهیت فرهنگی دارند و مخاطب آن‏ها جنبه ‏ها و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است. از آن‌جایی که تولید محصولات و خدمات فرهنگی بر خلاقیت، مهارت، دانش و استعداد تولیدکنندگان آن استوار است، صنایع فرهنگی را صنایع خلاق نیز می‌نامند.

مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمان های فرهنگی (۱)

در این مقاله ضمن تعریفی از مدیریت فرهنگی، سازمان های فرهنگی و نیروهای فرهنگی، به بررسی حوزه فرایندی اول یعنی مدیریت پشتیبانی نیروهای فرهنگی پرداخته می شود.

مفاهیم نوین سواد در جامعه دانایی محور

با ورود به قرن بیست و یکم و ظهور جامعه دانایی محور، مفهوم سواد (Literacy ) تغییر پیدا کرده است. سواد، دیگر همان معنی سنتی توانایی خواندن و نوشتن را ندارد، بلکه مفهوم سواد در معنای جدید خود شامل سواد دیجیتالی، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‏ ای است.