ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت اجرای استراتژی اقیانوس آبی از طریق خلق نوآوری ارزش مطالعه موردی: هتل های ۵ ستاره مشهد

حسین امین التجار / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فتانه یاراحمدی  / دکتری مدیریت بازرگانی. استادیار دانشگاه ملایر مرضیه فروتن / کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد مصطفی جهانگیر / کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه بیشتر

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون

مریم افشاری چمن آباد / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری زین العابدین رحمانی / استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ساری مصطفی جهانگیر / دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی علوم بیشتر

Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation

Alireza Khorakian / Assistant professor, Ferdowsi University of Mashhad Mostafa Jahangir Feizabadi / PhD student of Management, Ferdowsi University of Mashhad Hussein Amintojjar / MSc of Public Management, Islamic Azad University of Mashhad Marziyeh Foroutan / BA of Business Administration, بیشتر

ارائه چارچوبی جهت انتخاب چارچوب معماری سازمانی سیستم های فرماندهی و کنترل براساس مدل زنجیره ای ارزش پورتر و کارت امتیازی متوازن

محمد محرابیون محمدی / دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و عضو گروه پژوهشی فرماندهی و کنترل مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین مصطفی جهانگیر فیض آبادی / کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی و عضو گروه پژوهشی فرماندهی و بیشتر

مطالعه و بررسی وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش (فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

راحله مقامی / دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد  قزوین مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس  دانشگاه پیام نور مشهد مهدی ملامطلبی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا حمید رستگاری / عضو هیات علمی بیشتر

مطالعه و بررسی وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش و تجربیات در پروژه‏ های عمرانی شهرداری مشهد

مصطفی جهانگیر فیض آبادی / مدرس دانشگاه پیام نور مشهد مرضیه فروتن / دانش آموخته مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور مشهد چکیده در سال‏های اخیر به دلیل افزایش تعداد و ابعاد پروژه‏های عمرانی شهری، توجه به مدیریت دانش در این بیشتر