انتشار کتاب رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی

برای تهیه کتاب می توانید به کتاب فروشی ها و سایت زیر مراجعه فرمایید: انتشارات فراانگیزش – مشهد، میدان سعدی، پاساژ مهتاب کتاب دانشگاهی رئوف – مشهد، خیابان دانشگاه، گلستان کتاب کتاب جهاد دانشگاهی – مشهد-میدان آزادی وب سایت magnabook.ir