برگزاری کارگاه آموزشی تیم سازی و کار تیمی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی

کارگاه آموزشی مهارت های کار تیمی و تیم‌سازی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد‌ماه ۱۳۹۶ و روز شنبه ۱۱ مرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. سرفصل های مطرح شده در بیشتر

انتشار کتاب رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی

برای تهیه کتاب می توانید به کتاب فروشی ها و سایت زیر مراجعه فرمایید: انتشارات فراانگیزش – مشهد، میدان سعدی، پاساژ مهتاب کتاب دانشگاهی رئوف – مشهد، خیابان دانشگاه، گلستان کتاب کتاب جهاد دانشگاهی – مشهد-میدان آزادی وب سایت magnabook.ir

خاستگاه های روش تحقیق نظریه داده بنیاد

بنا به نظر Suddaby (2006, p. 633)، نظریه پردازی داده بنیاد در واکنش به دو عامل اساسی بوجود آمد. نخست این که نظریه داده بنیاد را می توان طغیانی علیه تسلط ایدئولوژی کمی بر تحقیقات علوم اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ بیشتر

روش تحقیق نظریه داده بنیاد

نظریه داده بنیاد، یک روش شناسی پژوهش می باشد که عمدتا مرتبط با تحقیقات کیفی است. این روش شناسی در سال ۱۹۶۷ توسط بارنی گلیسر و آنسلم استراوس ارائه شد. بنا به نظر این دو پژوهشگر، نظریه داده بنیاد روش بیشتر

فلسفه و پارادایم تحقیق

پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می‌کند. در این تبیین، نوع نگرش به دنیا، چگونگی فائق آمدن بر پیچیدگی‌ها و راهنمایی محققان و دانشمندان علوم اجتماعی در این که چه چیزی مهم است و مشروعیت دارد بیشتر

رفتارهای ضدنوآورانه مدیران

مدیران در تقویت یا تضعیف رفتار نوآورانه کارکنان متخصص خود نقش بسزایی دارند (Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004). برخی از مدیران در توانمند سازی و ارتقای رفتار نوآورانه کارکنان نقش ایفا می کنند و گروهی دیگر از مدیران رفتار بیشتر

اهداف و مولفه های تحصیل در دوره دکتری مدیریت

اهداف تحصیل در مقطع دکتری مدیریت چهار هدف برای تحصیل در مقطع دکتری مدیریت قابل تصور است: آشنایی با موضوعات جدید علم مدیریت آشنایی با جدیدترین موضوعات علمی مدیریت و تحولات علمی در مرزهای دانش مدیریت ایجاد فرصت و انگیزه بیشتر

موانع کاربرد علم در تصمیم گیری های مدیریتی

استفاده از یافته های علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با موانعی مواجه است که شناخت این موانع و برطرف کردن آن های می تواند راهگشای ارتباط نزدیک تر علم و عمل مدیریت و کاربرد علم در تصمیم گیری های بیشتر

فرایند کمک علم به تصمیم گیری های مدیریتی

فرایند کمک علم به تصمیم گیری های مدیریتی مراحل روش علمی شامل تئوری پردازی، فرضیه سازی، سنجش و ارائه طرح است. و فرایند روش مدیریتی از مراحل برنامه ریزی، شناخت مساله، جمع آوری اطلاعات و تفسیر و اقدام تشکیل شده بیشتر