اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟

اسلاید برای تأسیس دفتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی چه ضوابطی وجود دارد؟ که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی

اسلاید «انتخاب بین کارمندی و کارآفرینی» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کارآفرینی و مهارت های شغلی ارائه شده است. دانلود اسلاید

کسب و کارهای اینترنتی

اسلاید «کسب و کارهای اینترنتی» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس فناوری اطلاعات ارائه شده است. دانلود اسلاید