تیم سازی و کار تیمی

اسلاید تیم سازی و کار تیمی (Teamwork) که در ۱۰ و ۱۱ مرداد ۹۶ در پارک علم و فناوری خراسان ارائه شده است. شامل مباحث: تیم چیست؟ چرا باید به سمت کار تیمی برویم؟ چگونه تیمی اثربخش بسازیم؟ چه مسائل بیشتر

اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟

اسلاید اصول مشاوره و روان شناسی چه کاربردی در مشاوره تغذیه دارند؟ (counseling and psychology) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟

اسلاید چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟ (Goal setting and planing) که در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان تغذیه ارائه شده است. دانلود اسلاید

اسلاید پروپوزال کشف و شناسایی رفتارهای ضد نوآورانه مدیران

اسلاید پروپوزال کشف و شناسایی رفتارهای ضد نوآورانه مدیران که در دی ۱۳۹۳ در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی ارائه شده است. دانلود اسلاید

تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت رفتاری و منابع انسانی

اسلاید تجزیه و تحلیل چند سطحی در مدیریت که در اسفند ۱۳۹۳ در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی ارائه شده است. دانلود اسلاید

نظریه قرارداد روان شناختی در رفتار سازمانی

اسلاید نظریه قرارداد روان شناختی در رفتار سازمانی که در خرداد ۱۳۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی ارائه شده است. دانلود اسلاید

فرایندهای تطبیق پذیری در ارتباطات سازمانی

اسلاید فرایندهای تطبیق پذیری در ارتباطات سازمانی که در مهر ۱۳۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی ارائه شده است. دانلود اسلاید

بایدها و نبایدهای محیط کار

اسلاید «بایدها و نبایدهای محیط کار» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کارآفرینی و مهارت های شغلی ارائه شده است. دانلود اسلاید