آمار توصیفی در SPSS و کاربرد آن در مدیریت

اسلاید «آمار توصیفی در SPSS» که در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس آمار حیاتی و روش تحقیق ارائه شده است. دانلود اسلاید

کسب و کارهای اینترنتی

اسلاید «کسب و کارهای اینترنتی» که در نیمسال  دوم ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس فناوری اطلاعات ارائه شده است. دانلود اسلاید

مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی (پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دور)

اسلاید فناوری اطلاعات پزشکی که در نیمسال اول ۹۳-۹۴ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان درس کامپیوتر ارائه شده است. دانلود اسلاید

علوم شناختی و فلسفه هوش مصنوعی: مدل کامپیوتری ذهن

اسلاید علوم شناختی و فلسفه هوش مصنوعی: مدل کامپیوتری ذهن که در دی ۱۳۹۳  برای اساتید گروه روان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. دانلود اسلاید