روش تحقیق کیفی: نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) در مدیریت رفتاری و منابع انسانی

اسلاید روش تحقیق کیفی: نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) که در آذر ۱۳۹۳ در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی ارائه شده است. دانلود اسلاید

مدیریت زمان

اسلاید مدیریت زمان که در مهرماه ۱۳۹۲ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای اساتید و کارکنان ارائه شده است. این اسلاید همچنین برای کارکنان شرکت تجارت بین الملل آریان کالا در تیرماه ۱۳۹۲ ارائه شده است.