طرح دوره و اسلایدهای درس مدیریت دانش در سازمان

طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت دانش در سازمان» (Knowledge management in organization) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. جلسه اول / ۹۶٫۷٫۳ / چیستی و چرایی بیشتر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – نیمسال دوم ۹۶-۹۵ – جدید

اسلایدهای ۴ جلسه از درس «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» (Health care management) که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟ – دانلود چگونه نوآوری را در بیشتر

طرح دوره و اسلایدهای درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» (Organizational behavior) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است. لازم به ذکر است اسلایدها به تدریج و در طول بیشتر

فناوری اطلاعات سلامت ۱

اسلایدهای درس «فناوری اطلاعات سلامت ۱» که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ارائه شده است. سیستم های اطلاعات سلامت ۱ – دانلود سیستم های اطلاعات سلامت ۲ – بیشتر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-نیمسال دوم ۹۵-۹۴

اسلایدهای ۴ جلسه از درس «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» که در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. دانلود اسلاید کاربردهای مدیریت در دندانپزشکی دانلود اسلاید ارتباط موثر دانلود اسلاید تکنیک های خلاقیت و بیشتر

فایلها و سرفصلهای مدیریت توسعه فردی

مدیریت تغییر – دانلود خودآگاهی و شناخت شخصیت خود – دانلود هدف گذاری و تدوین چشم انداز- دانلود آینده پژوهی فردی- دانلود مثبت نگری- دانلود روش های بهبود عملکرد- دانلود  

سرفصلها و فایلهای اصول و مبانی مدیریت

طرح درس و مفاهیم و تعاریف – معرفی درس و آشنایی با مفاهیم و تعاریف سازمان و مدیریت – دانلود برنامه ریزی و تصمیم گیری – آشنایی با تصمیم گیری و برنامه ریزی – دانلود سیر تحول اندیشه های مدیریت بیشتر

سرفصلها و فایلهای درس روشهای مطالعه و یادگیری

برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان – چگونه برنامه ریزی درسی داشته باشیم و زمان مان را مدیریت کنیم؟ – دانلود سبک های یادگیری – چه سبک هایی برای یادگیری وجود دارد و ما چه سبکی داریم؟ – دانلود سیستم بیشتر

سرفصلها و فایلهای مهندسی نرم افزار ۱

دانلود جزوه درس مهندسی نرم افزار ۱ شامل کلیه جلسات زیر: نرم افزار و مهندسی نرم افزار – آشنایی با نرم افزار، مهندسی نرم افزار و پندارهای باطل نرم افزاری – دانلود مدل های فرایند ۱ – آشنایی با مدل بیشتر

سرفصلها و فایلهای فناوری اطلاعات برای مدیران

جلسه اول – ۱۲ بهمن ۹۲ – معرفی طرح درس – آشنایی با مشخصات درس، سرفصل ها و اهداف درس و شیوه ارائه کنفرانس های دانشجویی – جلسه دوم – ۱۹ بهمن ۹۲ – مدیریت دانش ۱ – آشنایی با بیشتر