مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – نیمسال دوم ۹۶-۹۵ – جدید

اسلایدهای ۴ جلسه از درس «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» (Health care management) که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. چگونه هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم؟ – دانلود چگونه نوآوری را در بیشتر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-نیمسال دوم ۹۵-۹۴

اسلایدهای ۴ جلسه از درس «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» که در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شده است. دانلود اسلاید کاربردهای مدیریت در دندانپزشکی دانلود اسلاید ارتباط موثر دانلود اسلاید تکنیک های خلاقیت و بیشتر