سرفصلها و فایلهای مهندسی نرم افزار ۲

دانلود جزوه درس مهندسی نرم افزار ۲ شامل کلیه جلسات زیر: جلسه اول– ۱۲بهمن ۹۲ – معرفی طرح درس– آشنایی با مشخصات درس، سرفصل ها و اهداف درس و شیوه ارائه کنفرانس های دانشجویی – جلسه دوم– ۱۹بهمن ۹۲ – بیشتر