طرح دوره و اسلایدهای درس «مدیریت دانش در سازمان» (Knowledge management in organization) که در نیمسال اول ۹۶-۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ارائه شده است.

جلسه اول / ۹۶٫۷٫۳ / چیستی و چرایی مدیریت دانش / دانلود

جلسه دوم / ۹۶٫۷٫۱۰ / مبانی و مفاهیم استخراج و کسب دانش / دانلود

جلسه سوم / ۹۶٫۷٫۱۷ / مبانی و مفاهیم اشتراک دانش / دانلود

جلسه چهارم / ۹۶٫۷٫۲۴ / مبانی و مفاهیم بکارگیری دانش / دانلود

جلسه پنجم / ۹۶٫۸٫۱ / ابزارها و روش های استخراج دانش / دانلود

جلسه ششم / ۹۶٫۸٫۸ / ابزارها و روش های کسب دانش / دانلود

جلسه هفتم / ۹۶٫۸٫۱۵ / ابزارها و روش های ثبت و ذخیره دانش / دانلود

جلسه هشتم / ۹۶٫۸٫۲۲ / ابزارها و روش های اشتراک دانش / دانلود

جلسه نهم / ۹۶٫۸٫۲۹ / ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش / دانلود

جلسه دهم / ۹۶٫۹٫۱۳ / تجربیات عملی استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش / دانلود

جلسه یازدهم / ۹۶٫۹٫۲۰ / مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۱ / دانلود

جلسه دوازدهم / ۹۶٫۹٫۲۷ / مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۲ / دانلود

جلسه سیزدهم / ۹۶٫۱۰٫۴ / مدیریت دانش شخصی / دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *