تعریف رفتار نوآورانه کارکنان

تعریف مفهومی رفتار نوآورانه: رفتار نوآورانه در محیط کار، رفتار پیچید­ه­ ای است که شامل سه زمینه­ تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده است. تولید ایده، به ایده‌پردازی و ارائه­ی ایده‌های نو می‌پردازد و نشان‌دهنده­ میزانی است که یک بیشتر

تعریف رفتار اشتراک دانش

تعریف مفهومی رفتار اشتراک دانش: رفتار اشتراک دانش عبارت از مجموعه رفتارهایی می­باشد که شامل تبادل دانش و اطلاعات و کمک کردن به دیگران در این خصوص است و همچنین رفتاری فراتر از نقش کارمند در محیط کاری است و بیشتر

تعریف تعلق خاطر کاری کارکنان

تعریف مفهومی تعلق خاطر کاری: بر اساس تعریف کان (۱۹۹۰)، تعلق خاطر کاری وضعیتی روان‌شناختی است که در آن فرد، خود را مطیع و تحت امر نقش کاری­ اش در سازمان درمی­ آورد. وی تعلق خاطر کاری را استفاده از بیشتر

اهمیت و ضرورت رفتار نوآورانه در کارکنان

شرکت‌های نوآور در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت‌های جدید که به آن‌ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می‌کند، موفق­ ترند (مونتس، ۲۰۰۴). امروزه با کوتاه­تر شدن چرخه­ عمر محصولات و فناوری به کار گرفته‌شده در آن‌ها، بیشتر

رفتار نوآورانه، رفتار اشتراک دانش و تعلق خاطر کاری کارکنان

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است (تسای، ۲۰۱۱). ایده‌ها و روش‌های جدید به سرعت جایگزین روش‌های قبلی می‌گردد و تغییر و تحول، روالی عادی شده است. سازمان‌های امروزی به نوآوری‌های بیشتر

فایلها و سرفصلهای مدیریت توسعه فردی

مدیریت تغییر – دانلود خودآگاهی و شناخت شخصیت خود – دانلود هدف گذاری و تدوین چشم انداز- دانلود آینده پژوهی فردی- دانلود مثبت نگری- دانلود روش های بهبود عملکرد- دانلود