موضوع مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

 • مرداد 1397

  دوره آموزشی هوش هیجانی در محیط کار

  مخاطبان: مدیران و کارشناسان کارخانه اترک شیمی / دانلود جزوه آموزشی 1 - دانلود جزوه آموزشی 2

 • تیر 1397

  دوره آموزشی مدیر در نقش کوچ

  مخاطبان: مدیران کارخانه نیان الکترونیک / دانلود اسلاید 1 - دانلود اسلاید 2

 • تیر 1397

  دوره آموزشی تربیت کوچ حرفه ای سطح 1

  مخاطبان: فراگیران آکادمی آرناکوچینگ / دانلود اسلاید

 • خرداد 1397

  کارگاه آموزشی نظریه انتخاب گلاسر و کوچینگ

  مخاطبان: فراگیران آکادمی آرناکوچینگ / دانلود اسلاید

 • اردیبهشت 1397

  دوره آموزشی کار تیمی

  مخاطبان: مدیران و کارکنان اداری کارخانه حباب کف توس / دانلود اسلاید 1 - دانلود اسلاید 2

 • آذر 1394

  سمینار آموزشی فرایندهای تطبیق پذیری ارتباطات سازمانی

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • آبان 1394

  سمینار آموزشی نگاهی فلسفی به فناوری های نوین ارتباطات سازمانی

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • آبان 1394

  سمینار آموزشی رویکردهای انتقادی در ارتباطات سازمانی

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • خرداد 1394

  سمینار آموزشی نظریه قراردادهای روان شناختی در رفتار سازمانی

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • اسفند 1393

  سمینار آموزشی تجزیه و تحلیل چند سطحی در رفتار سازمانی

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • آذر 1393

  سمینار آموزشی بررسی و نقد نظریه های سازمان: نظریه پست مدرنیست

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • آذر 1393

  سمینار آموزشی کشف و شناسایی رفتارهای ضدنوآورانه مدیران در شرکت های دانش بنیان

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • بهمن 1392

  کارگاه آموزشی مروری بر رفتار سازمانی

  مخاطبان: مدیران علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید

 • بهمن 1392

  کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت و نوآوری

  مخاطبان: دانشجویان / دانلود اسلاید

 • آبان 1392

  کارگاه آموزشی چگونه دچار خطاهای ادراکی نشویم؟

  مخاطبان: اساتید و کارکنان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید

 • مهر 1392

  کارگاه آموزشی مدیریت زمان

  مخاطبان: اساتید و کارکنان علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید

 • تیر 1392

  کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت و نوآوری

  مخاطبان: مدیران و کارکنان شرکت بازرگانی بین الملل آریان کالا / دانلود اسلاید

موضوع مدیریت رفتار مصرف کننده و بازاریابی

 • آذر 1392

  کارگاه آموزشی آینده پژوهی، علم و هنر کشف آینده

  مخاطبان: اساتید و کارکنان علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید

موضوع مدیریت رفتار دیجیتال و فناوری اطلاعات

موضوع روش تدریس و پژوهش

 • دی 1393

  کارگاه آموزشی روش تدریس مساله محور

  مخاطبان: اساتید علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید

 • آذر 1393

  سمینار آموزشی روش تحقیق کیفی: نظریه پردازی داده بنیاد

  مخاطبان: دانشجویان دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد / دانلود اسلاید

 • اسفند 1391

  کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

  مخاطبان: معلمان پژوهنده آموزش و پرورش تبادکان / دانلود اسلاید

 • اسفند 1391

  کارگاه آموزشی اصول روش تحقیق و پژوهش

  مخاطبان: معلمان پژوهنده آموزش و پرورش تبادکان / دانلود اسلاید

 • تیر 1389

  کارگاه آموزشی مقاله نویسی

  مخاطبان: فراگیران علوم پزشکی وارستگان / دانلود اسلاید