مقالات آموزشی و تحلیلی

persuasion
کوچینگ و روان‌شناسی
mjahangir

14 تکنیک متقاعدسازی

هر فرد یا سازمانی این دغدغه را دارد که دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری یا پذیرفتن موضوعی ترغیب و متقاعد کند. به

ادامه مطلب »