یادداشت نمونه کار تیمی موفق

sample-of-successful-team-work

می خواهم نمونه ای از یک کار تیمی موفق را برای شما بگویم. فروشگاه مواد غذایی ارگانیک هول فودز مارکت در آمریکا به عنوان سازمانی که کار تیمی موفق را اجرا می کند، به دنبال کارکنانی نمي گردد که صرفا از مهارت هاي خوب ارائه خدمات به مشتري برخوردار باشند، بلکه در جستجوی افرادی که […]