درس رفتار سازمانی پیشرفته (2-1399)

Organizational-Behavior-mjahangir

اسلایدهای درس رفتار سازمانی پیشرفته که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ارائه شده است. جلسه 1: برقراری ارتباط موثر در سازمان 1 جلسه 2: برقراری ارتباط موثر در سازمان 2 جلسه 3: تاب آوری فردی و سازمانی جلسه 4: تفکر سیستمی جلسه 5: انگیزش و بهبود عملکرد کارکنان جلسه […]

درس استراتژی‌های منابع انسانی (1-1400)

human-resource-management-strategies

اسلایدهای درس راهبردهای مدیریت منابع انسانی که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است. جلسه 1: طرح درس و مقدمه‌ای بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی جلسه 2: روندها و راهبردهای HR جلسه 3: راهبردهای تحلیل شغل جلسه 4: راهبردهای جذب منابع انسانی 1 جلسه 5: راهبردهای […]