درس مدیریت تفکر و ذهن (1-1392)

thinking-management

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و ذهن که در نیمسال اول 1393 -1392 برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تدریس نموده ام. درس مدیریت تفکر و ذهن از این جهت اهمیت دارد که در آن با مبحث مهم لغزشگاه های اندیشه ورزی یا مغالطات منطقی آشنا می شوید که هم بتوانید از در گفتار و […]

اسلاید ارتباط موثر استادان با دانشجویان

کارگاه مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد با دانشجو

اسلاید کارگاه مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد با دانشجو با موضوعات اهمیت مهارت های ارتباطی، طیف ارتباط و گوش دادن فعال که در آبان 1400 در قالب کارگاه‌های توانمندسازی اساتید برای اساتید علوم پزشکی کشور تدریس نموده ام. این وبینار با همت EDC علوم پزشکی وارستگان برگزار شده است. دانلود اسلاید […]

اسلاید چگونه کلاس های درس خود را جذابتر و مفیدتر کنید؟

teaching-method

الف- چک لیست روش تدریس 1- طرح درس فلسفه، اهمیت، ضرورت و کاربردهای درس در زندگی فردی و حرفه ای دانشجویان را بیان نمایید. اهداف شناختی و رفتاری هر موضوع درسی را تعیین کنید. قوانین کلاس و شیوه ارزشیابی درس را مشخص نمایید. روش و سبک آموزش خود را مشخص نمایید. وظایف و تکالیف دانشجویان […]

14 تکنیک متقاعدسازی

persuasion

هر فرد یا سازمانی این دغدغه را دارد که دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری یا پذیرفتن موضوعی ترغیب و متقاعد کند. به عنوان مثال: شرکتها، سازمانها یا کسب و کارها، مشتریان را برای خرید کالاها یا استفاده از خدماتشان ترغیب و متقاعد کنند. والدین فرزندان خود را متقاعد کنند تا کارهایی را […]