14 تکنیک متقاعدسازی

persuasion

هر فرد یا سازمانی این دغدغه را دارد که دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری یا پذیرفتن موضوعی ترغیب و متقاعد کند. به عنوان مثال: شرکتها، سازمانها یا کسب و کارها، مشتریان را برای خرید کالاها یا استفاده از خدماتشان ترغیب و متقاعد کنند. والدین فرزندان خود را متقاعد کنند تا کارهایی را […]