اسلاید ارتباط موثر استادان با دانشجویان

کارگاه مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد با دانشجو

اسلاید کارگاه مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد با دانشجو با موضوعات اهمیت مهارت های ارتباطی، طیف ارتباط و گوش دادن فعال که در آبان 1400 در قالب کارگاه‌های توانمندسازی اساتید برای اساتید علوم پزشکی کشور تدریس نموده ام. این وبینار با همت EDC علوم پزشکی وارستگان برگزار شده است. دانلود اسلاید […]

اسلاید چگونه کلاس های درس خود را جذابتر و مفیدتر کنید؟

teaching-method

الف- چک لیست روش تدریس 1- طرح درس فلسفه، اهمیت، ضرورت و کاربردهای درس در زندگی فردی و حرفه ای دانشجویان را بیان نمایید. اهداف شناختی و رفتاری هر موضوع درسی را تعیین کنید. قوانین کلاس و شیوه ارزشیابی درس را مشخص نمایید. روش و سبک آموزش خود را مشخص نمایید. وظایف و تکالیف دانشجویان […]