درس مدیریت تغییر و تحول سازمانی (1-1401)

organizational-change-management-mjahangir

مبانی و مفاهیم تغییر و تحول سازمانی (جلسه 1) چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ (جلسه 2) رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 3 و 4) عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول (جلسه 5) برنامه ریزی تغییر و تحول سازمانی با OKR (جلسه 6) کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر و […]

درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1401)

strategic-thinking

رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 6 و 7 و 8) تفکر استراتژیک (چیستی، چرایی و چگونگی) (جلسه 9) تفکر استراتژیک (در جستجوی فرصت ها، تمرکزگرایی و هدفمندی) (جلسه 10 و 11) تفکر استراتژیک (درون سپاری یا برون سپاری) (جلسه 12) تفکر استراتژیک (قصد استراتژیک، تمایز استراتژیک) (جلسه 13 و 14)

درس استراتژی عملیات (1-1401)

Creating-Operations-Strategy

فرایند استراتژی عملیات و تحلیل محیط درونی و بیرونی (جلسه 1 و 2 و 3) چگونه استراتژی های عملیات را تعیین کنیم؟ (جلسه 4 و 5 و 6) اصول مهم در مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 7) مطالعات موردی (Case Study) مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 8) جاری سازی استراتژی‌های عملیات (جلسه 9 و 10) پشتیبانی از […]

درس جاری‌سازی و کنترل استراتژیک (2-1400)

strategic-management

آسیب شناسی برنامه های استراتژیک رایج در کشور (جلسه 1) آنچه باید قبل از راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار بدانیم (جلسه 2) استراتژی چیست؟ استراتژی‌های کلان چه هستند؟ (جلسه 3) چگونه رقابت کنیم؟ چه استراتژی های رقابتی می‌توانیم داشته باشیم؟ (جلسه 4 و 5) جاری‌سازی استراتژی (جلسه 6 و 7) پشتیبانی از […]

درس استراتژی‌های منابع انسانی (1-1400)

human-resource-management-strategies

اسلایدهای درس راهبردهای مدیریت منابع انسانی که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است. جلسه 1: طرح درس و مقدمه‌ای بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی جلسه 2: روندها و راهبردهای HR جلسه 3: راهبردهای تحلیل شغل جلسه 4: راهبردهای جذب منابع انسانی 1 جلسه 5: راهبردهای […]

درس مدیریت تفکر و ذهن (1-1392)

thinking-management

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و ذهن که در نیمسال اول 1393 -1392 برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تدریس نموده ام. درس مدیریت تفکر و ذهن از این جهت اهمیت دارد که در آن با مبحث مهم لغزشگاه های اندیشه ورزی یا مغالطات منطقی آشنا می شوید که هم بتوانید از در گفتار و […]

درس مدیریت تغییر و تحول (1-1400)

change-management

تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته که برای تطبیق با این تغییرات، پروژه های تحولی را اجرا کنند. اما طبق تحقیقات انجام شده تعداد زیادی از پروژه های تغییر با شکست مواجه شده اند و ثمره ای جز هزینه و زمان از دست رفته برای سازمان ها و شرکت […]

درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1400)

Strategic-Thinking

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک را که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نموده ام را مشاهده می فرمایید. در درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک به این موضوع اشاره شده است که تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته […]