درس مدیریت توسعه و تحول سازمان (1-1402)

Change-management2

مدیریت تغییر و تحول: چیستی، چرایی و چگونگی چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ آماده سازی برای تغییر عارضه یابی و تشخیص آنچه باید تغییر کند برنامه ریزی و اجرای تغییر پایدارسازی تحول هک رشد کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت تحول کاربرگ پروژه مدیریت توسعه و تحول سازمان

درس مدیریت و تفکر استراتژیک (1402-1)

strategic-implementation

1- برنامه‌ریزی استراتژیک 2- جاری‌سازی استراتژیک 3- پایش و کنترل استراتژیک 4- تفکر استراتژیک 5- استراتژی‌های هک رشد 6- کاربرگ پروژه مدیریت استراتژیک (Word– PDF)  

درس مدیریت تغییر و تحول (3-1401)

strategic-management

موضوعات مبحث مدیریت تغییر و تحول (جلسه 1) چه باورهایی مانع تغییر هستند؟ (جلسه 2) چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ (جلسه 3 و 4) عارضه یابی و تشخیص آنچه باید تغییر کند (جلسه 5) کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر (جلسه 6 و 7 و 8) چگونه تغییر را پایدار کنیم؟ (جلسه 9 […]

درس مدیریت تغییر و تحول سازمانی (1-1401)

organizational-change-management-mjahangir

مبانی و مفاهیم تغییر و تحول سازمانی (جلسه 1) چگونه مقاومت در برابر تغییر را مدیریت کنیم؟ (جلسه 2) رهبری فرایند تغییر با مدل جان کاتر (جلسه 3 و 4) عارضه یابی در فرایند تغییر و تحول (جلسه 5) برنامه ریزی تغییر و تحول سازمانی با OKR (جلسه 6) کوچینگ ابزاری برای تسهیل تغییر و […]