درس استراتژی عملیات (1-1401)

Creating-Operations-Strategy

فرایند استراتژی عملیات و تحلیل محیط درونی و بیرونی (جلسه 1 و 2 و 3) چگونه استراتژی های عملیات را تعیین کنیم؟ (جلسه 4 و 5 و 6) اصول مهم در مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 7) مطالعات موردی (Case Study) مدیریت استراتژیک عملیات (جلسه 8) جاری سازی استراتژی‌های عملیات (جلسه 9 و 10) پشتیبانی از […]

درس جاری‌سازی و کنترل استراتژیک (2-1400)

strategic-management

آسیب شناسی برنامه های استراتژیک رایج در کشور (جلسه 1) آنچه باید قبل از راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار بدانیم (جلسه 2) استراتژی چیست؟ استراتژی‌های کلان چه هستند؟ (جلسه 3) چگونه رقابت کنیم؟ چه استراتژی های رقابتی می‌توانیم داشته باشیم؟ (جلسه 4 و 5) جاری‌سازی استراتژی (جلسه 6 و 7) پشتیبانی از […]

درس مدیریت تغییر و تحول (1-1400)

change-management

تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته که برای تطبیق با این تغییرات، پروژه های تحولی را اجرا کنند. اما طبق تحقیقات انجام شده تعداد زیادی از پروژه های تغییر با شکست مواجه شده اند و ثمره ای جز هزینه و زمان از دست رفته برای سازمان ها و شرکت […]

درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک (1-1400)

Strategic-Thinking

اسلایدهای درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک را که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نموده ام را مشاهده می فرمایید. در درس مدیریت تفکر و تحول استراتژیک به این موضوع اشاره شده است که تغییرات پرشتاب در دنیای کنونی، سازمان ها و مدیرانشان را مجبور ساخته […]