اسلاید ارتباط موثر استادان با دانشجویان

اسلاید کارگاه مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد با دانشجو با موضوعات اهمیت مهارت های ارتباطی، طیف ارتباط و گوش دادن فعال که در آبان 1400 در قالب کارگاه‌های توانمندسازی اساتید برای اساتید علوم پزشکی کشور تدریس نموده ام. این وبینار با همت EDC علوم پزشکی وارستگان برگزار شده است.

دانلود اسلاید

دانلود پرسش‌نامه نیازهای انسانی مبتنی بر نظریه انتخاب